,,Zwyciężamy bo bezpiecznie gramy” – to konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na krótki film/spot o tematyce dotyczącej bezpiecznego kibicowania związanego z życiem wolnym od przemocy, uzależnień, dyskryminacji oraz wskazujący na wyraźny sprzeciw wobec takich zachowań. Prace można nadsyłać do 30 maja do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego i będzie realizowany w trzech kategoriach wiekowych: I-klasy 1-3, II-klasy 4-5, III -klasy 6-8.

Celem konkursu jest ograniczanie zjawiska przemocy poprzez:

  • uwrażliwienie młodzieży, a także całego społeczeństwa na problem przemocy ze szczególnym uwzględnieniem zachowań tzw. stadionowych,
  • zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie przemocy, poprzez kształtowanie pozytywnych zachowań i nawyków,
  • kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, z uwzględnieniem zasad fair play oraz wskazywanie atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego.

Przedmiotem konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie do 2 minut o tematyce dotyczącej bezpiecznego kibicowania związanego z życiem wolnym od przemocy, uzależnień, dyskryminacji oraz wskazujący na wyraźny sprzeciw wobec takich zachowań. Zgodny z hasłem konkursowym „Zwyciężamy bo bezpiecznie gramy”. Konkurs powstał w związku z mającymi odbyć się w naszym kraju Mistrzostwami Świata U-20 w Piłce Nożnej. W Łodzi odbędzie się mecz otwarcia oraz mecz finałowy Mistrzostw.

Konkurs na spot/ film profilaktyczny potrwa do 30 maja 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2019 roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do dnia 30 maja 2019 roku pracy konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: 

Wydział Prewencji KWP w Łodzi ul.  Pienista 71,

91-048 Łódź z dopiskiem konkurs „Zwyciężamy bo bezpiecznie gramy”.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie!