Na terenie Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, odbyły się warsztaty szkoleniowe dla instruktorów taktyki i technik interwencji policyjnych. 24 specjalistów wspomnianej dziedziny ze wszystkich komend powiatowych i miejskich podległych KWP w Łodzi, a także Oddziału Prewencji Policji w Łodzi szkoliło się pod okiem specjalistów z Zespołu do spraw Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Pabianicką policję reprezentował sierżant sztabowy Paweł Buder.

Wspomniane zajęcia zostały zorganizowane i przeprowadzone przez instruktorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: kom. Dariusza Filipczaka, podkom. Tomasza Pawlaka, sierż. szt. Karola Łukasika. Celem warsztatów było przypomnienie i utrwalenie wiedzy, a także umiejętności praktycznych z zakresu technik i taktyk interwencji policyjnych. 

Warsztaty rozpoczęły się czterogodzinnym wprowadzeniem teoretycznym, które polegało na przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy dotyczącej legalności, zasadności, optymalizacji i minimalizacji skutków użycia środków przymusu bezpośredniego, będących na wyposażeniu indywidualnym policjantów. Ponadto omówiono problematykę organizacji i realizacji lokalnego doskonalenia zawodowego w policji.

Drugim etapem warsztatów były zajęcia praktyczne. Podczas nich uczestnicy mogli skorzystać z bogatej wiedzy praktycznej oraz wysokich umiejętności instruktorów Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Prowadzący zaprezentowali nowe rozwiązania i sposoby skutecznego obezwładniania agresywnych osób. Skupiono się przede wszystkim na omówieniu problematyki i zagadnień związanych z aktualnymi potrzebami pełnionej przez funkcjonariuszy służby, tak aby była ona pełniona jeszcze lepiej przez policjantów.