Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

14 czerwca 2019 roku o godzinie 17 w sali kominkowej pabianickiego dworu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Pabianickie Spotkania Dziejowe. Tytuł najbliższego spotkania brzmi: „Nowe szlaki turystyczne w Gminie Pabianice. Wspólne dzieło władz samorządowych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych”. O współpracy przy tworzeniu nowych szlaków, które wkrótce zostaną wytyczone na terenie Gminy opowiedzą przedstawiciele Urzędu Gminy i członkowie TMDP.


plakat informacyjny


Autor: Maciej Wlazłowicz