Od 18 do 24 lutego 2019 roku trwa ogólnopolska akcja skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem pod hasłem ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy ministerstwa sprawiedliwości we współpracy z sądami, prokuratorami, policją i organizacjami pozarządowymi.

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają do skorzystania z  bezpłatnych konsultacji prawnika oraz konsultanta - specjalisty ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Dyżury specjalistów:

  • Poniedziałek 18.02.2019 r.

godz. 8:00-16:00 – konsultant - specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

  • Wtorek 19.02.2019 r.

godz. 8:00-16:00 – konsultant - specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

  • Środa 20.02.2019 r.

godz. 16:00–20:00 – dyżur prawnika

godz. 12:00-20:00 - konsultant - specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

  • Czwartek 21.02.2019 r.

godz. 8:00-16:00 - konsultant - specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

  • Piątek 23.02.2018 r.

godz. 8:00-16:00 -  konsultant - specjalista ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Dyżury odbywają się w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 (I piętro, pokój nr 3).

W czasie trwania akcji także pabianiccy policjanci udzielają porad i informacji ofiarom przestępstw. Zainteresowani mogą zgłaszać się w godzinach 8:00 – 16:00 do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, konstantynowskiego komisariatu lub posterunków w Ksawerowie i Piątkowisku.