Seniorzy uczą się bezpieczeństwa – spotkanie z policją w Pabianicach

W Centrum Seniora w Pabianicach odbyła się debata zorganizowana przez policję, mająca na celu edukację starszych mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa drogowego. W roli przewodniczącego wydarzenia wystąpił inspektor Jarosław Tokarski, Komendant Powiatowy Policji.

  1. Prelekcja na temat zasad ruchu drogowego skierowana głównie do seniorów.
  2. Dyskusja o infrastrukturze drogowej i korzystaniu z przejść dla pieszych oraz ścieżek rowerowych.
  3. Podczas debaty seniorzy otrzymali opaski odblaskowe.
  4. Zakończenie spotkania ankietą służącą do zdiagnozowania potrzeb seniorów.

Podczas spotkania, które odbyło się 8 maja o godzinie 11:00, seniorzy mieli okazję do nauki i wyrażenia swoich opinii na temat codziennych zagrożeń w ruchu drogowym. Funkcjonariusze, w tym aspirant Michał Łyszkowski z Wydziału Ruchu Drogowego, szczegółowo omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach. Zwrócono uwagę na odpowiednie zachowanie na przejściach dla pieszych oraz unikanie niebezpiecznych sytuacji mogących prowadzić do wypadków.

Seniorzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji, dzieląc się swoimi doświadczeniami i problemami, które napotykają na codzień w mieście. Ich uwagi dotyczyły przede wszystkim stanu infrastruktury drogowej, co pozwoliło na lepsze zrozumienie ich potrzeb.

Spotkanie podkreśliło, jak ważna jest świadomość i odpowiedzialność w kwestii własnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inicjatywa ta nie tylko zwiększa bezpieczeństwo seniorów, ale również buduje most porozumienia między starszymi mieszkańcami a lokalnymi służbami porządkowymi.

Na zakończenie, uczestnicy zostali obdarowani odblaskowymi opaskami, które poprawiają ich widoczność po zmroku, a także poproszeni o wypełnienie ankiet, które mają na celu lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań względem lokalnych działań prewencyjnych.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na kontynuację takich inicjatyw, które są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, szczególnie tych najbardziej narażonych na niebezpieczeństwa.


Na podstawie: Policja Pabianice