„16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” to międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Czas trwania Kampanii określono pomiędzy 25 listopada - Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet ,a naruszaniem praw człowieka oraz by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

W obrębie tych 16 dni mieszczą się również inne kluczowe daty.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet, głównie poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W tym szczególnym czasie na terenie Miasta Pabianic zapraszamy osoby z problemem przemocy w rodzinie do kontaktu z przedstawicielami Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy w Wydziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Kontakt telefoniczny pod numerem 42 215 42 11 lub 885 035 116.

W dniu 30.11.2022 r. w godzinach 14:00-17:00 w Centrum Handlowym Tkalnia w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8a odbędzie się dyżur informacyjny przedstawicieli Punktu Konsultacyjnego do spraw Przemocy Wydziału Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas tego wydarzenia będzie można porozmawiać z naszymi specjalistami, umówić się na konsultację czy skorzystać z bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Autor: Aleksandra Kruszek