Wniosek dotyczy zakupu pierwszej transzy węgla, czyli 1,5 tony na gospodarstwo domowe w terminie do 31 grudnia 2022. Wniosek można złożyć w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim przy ul. św. Jana 4 (Referat Programów Priorytetowych w Wydziale Inwestycji Miejskich, pok. 20) lub elektronicznie, przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek można pobrać w Referacie Programów Priorytetowych i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego zostaną zweryfikowane w oparciu o dane z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, mieszkaniec otrzyma zawiadomienie, że przysługuje mu preferencyjny zakup opału. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Beneficjent dokonuje wpłaty przelewem na wskazane konto Urzędu Miejskiego lub w kasie urzędu przy ul. Zamkowej 16. Uwaga, paliwo stałe będzie można odebrać wyłącznie z potwierdzeniem zapłaty uzyskanym na zawiadomieniu, w takiej ilości jaka została zadeklarowana we wniosku, własnym transportem i terminie wyznaczonym przez ZEC.

Wnioski można składać już od dnia 4 listopada 2022 r. w siedzibie Referatu w Pabianicach przy ul. Św. Jana 4, pokój nr 20 wg poniższego:

poniedziałki, środy czwartki w godz. 8.00-16.00,

wtorki w godz. 8.00-17.00,

piątki w godz. 8.00-15.00,

Regulamin preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych (133 KB, PDF)

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (166 KB, PDF)

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (55 KB, ODT)

Autor: Grażyna Patykowska