W siedzibie Centrum Seniora w Pabianicach odbyła się debata na temat „Seniorze nie daj się oszukać” dotycząca szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych, której głównym tematem było zapobieganie oszustwom dokonywanym na tej grupie osób. Policjanci omówili dokładnie, jak należy się zachowywać, aby nie zostać ofiarą przestępstwa.

W spotkaniu 20 września 2022 roku wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach: podinsp. Sławomir Kłos, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach, dzielnicowi miejscy, profilaktyk policyjny oraz oficer prasowy pabianickiej jednostki. W debacie uczestniczył także starszy inspektor Strazy Miejskiej Paweł Zysk oraz Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach Katarzyna Cegiełka i Kierownik Centrum Seniora w Pabianicach Marek Smuga.

Dyskusja miała na celu zminimalizowanie liczby przestępstw, których ofiarami padają osoby starsze. Tematyką rozmów było zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa seniorów, którzy są narażeni w dużym stopniu na działania ze strony przestępców. Policjanci omówili zebranym różne metody działania oszustów, między innymi „na wnuczka”, „na policjanta”, „na elektryka” podpierając swoje wypowiedzi filmami profilaktycznymi. Mundurowi wspólnie z mieszkańcami przeanalizowali sytuacje, w których ofiarami sprawców są seniorzy. Podczas spotkania nawiązano również do działań pabianickich stróżów prawa: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”. Po zakończeniu dyskusji uczestnikom rozdano ulotki oraz ankiety.

 

podkom. Ilona Sidorko