Pabianicka policja prowadziła akcję w ramach ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności poprzez ograniczenie ryzykownych zachowań kierujących, którzy przekraczają dozwolone limity prędkości. Funkcjonariusze reagowali również na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Działania prowadzone były 21 września 2022 roku w godzinach 6.00-22.00 na terenie miasta i powiatu pabianickiego.

Podczas działań szczególnym nadzorem zostały objęte miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Policjanci, w ramach działań, prowadzili pomiary prędkości statycznie (co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tym samym odcinku drogi.

Pabianiccy policjanci podczas działań skontrolowali 82 pojazdy. W 74 przypadkach zarejestrowali nadmierną prędkość, z jaką poruszali się kierujący. Ujawnili także 11 innych wykroczeń. Funkcjonariusze nałożyli na kierujących 50 mandatów karnych, a w 24 przypadkach zastosowali pouczenie.

Należy pamiętać, że przy dużych prędkościach nawet najlepiej wyposażony samochód nie daje gwarancji kierowcy i pasażerom na przeżycie wypadku drogowego.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zdejmowali nogę z gazu w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu panowanie nad pojazdem - dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.