Ulga na leki – kto może skorzystać i co można odliczyć?

Konieczność złożenia deklaracji podatkowej to obowiązek każdego, kto w poprzednim roku uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozliczając się z fiskusem odlicz ulgi od podatku, aby znacznie zmniejszyć zobowiązanie wobec Urzędu skarbowego. Poza ulgą na dziecko, czy odliczeniem darowizn warto również skorzystać z ulgi na leki. Komu przysługuje ulga na leki? Co można odliczyć?

Kto może skorzystać z ulgi na leki?

Ulga na leki to jeden z rodzajów ulgi rehabilitacyjnej dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. To oznacza, że wydatki na leki od podatku mogą odliczyć:

  • osoby ze statusem osoby niepełnosprawnej potwierdzonym odpowiednim orzeczeniem (I i II grupa inwalidzka);
  • osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie), pasierbów, rodzeństwo, rodziców, teściów, ojczyma, macochę, synową, zięcia. Warunkiem jest, że dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej w danym roku podatkowym;

Z ulgi może skorzystać również podatnik, który uzyskał przychody, które podlegają opodatkowaniu skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a także podatnik, który może wykazać wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych (ulga rehabilitacyjna). W drugim przypadku odliczyć można tylko kwotę, która nie podlegała żadnemu dofinansowaniu (np. z ZFRON, NFZ, ZFŚS, PFRON).

Co można odliczyć w ramach ulgi na leki?

Ulga na leki ma wyznaczony limit, który określa jaką kwotę (na miesiąc) można odliczyć od podatku. W ramach ulgi można odliczyć kwotę, która jest różnicą pomiędzy faktycznym wydatkiem a kwotą 100 zł. To oznacza, że od wydatków poniesionych przez cały rok na leki należy odjąć 1200 zł, otrzymując w ten sposób wysokość kwoty odliczenia. Co ważne, dotyczy to tylko leków, które zostały zalecone przez lekarza specjalistę, a osoba niepełnosprawna powinna jest stosować stale lub przez określony czas. W ramach ulgi można odliczyć leki apteczne, leki gotowe, leki recepturowe (przygotowane przez farmaceutę na podstawie recepty wystawionej przez lekarza) oraz produkty lecznicze (mogą to być niektóre krople do oczu, plastry rozgrzewające i przeciwbólowe oraz wiele innych produktów, które mają na celu poprawę lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu).

Jak skorzystać z ulgi?

Odliczenie z tytułu ulgi na leki wystarczy wpisać w formularzu PIT. Jednak, aby móc to zrobić trzeba posiadać odpowiednie dokumenty, które będą stanowić potwierdzenie poniesionych wydatków. Są to dowody zakupu (np. faktura), które aby spełniać swoją funkcję muszą zawierać: dane umożliwiające identyfikację kupującego (np. imię i nazwisko) oraz sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zakupu. Warto zbierać wszystkie tego typu dokumenty przez cały rok, aby prawidłowo podliczyć kwotę, którą można odliczyć od dochodu i obniżyć podatki.