Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

29 kwietnia 2020 roku Wójt Gminy Pabianice Marcin Wieczorek i Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – insp. Tomasz Szwed podpisali porozumienie w sprawie patroli ponadnormatywnych na terenie gminy Pabianice.

Dodatkowe służby mają na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dofinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych, w kwocie 15.120 złotych pozwoli na realizację działań mundurowych w miejscach szczególnie zagrożonych na tym terenie. Patrole piesze i zmotoryzowane rozpoczną służby od 1 maja 2020 roku a zakończą w połowie grudnia bieżącego roku. Komendant Szwed podziękował za wsparcie dla służb, które zgodnie z zasadami zawartymi w porozumieniu pozwolą na współdziałanie ze społeczeństwem w zgodzie z analizą stanu bezpieczeństwa.