Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

17 marca 2020 roku w pabianickiej komendzie odbyło się kolejne spotkanie służb mundurowych w tym policji, straży miejskiej i pożarnej poświęcone walce z koronawirusem.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyło kierownictwo pabianickiej policji na czele z komendantem insp. Tomaszem Szwedem oraz szefowie poszczególnych służb mundurowych w tym Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej i st. bryg. Andrzej Bohdanowicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach omówiono aktualne zagrożenia związane z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemiologicznym. Na bieżąco diagnozowane są zagrożenia i potrzeby mieszkańców powiatu pabianickiego.

Policjanci przede wszystkim skupiają się na pomocy osobom objętym kwarantanną. Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie. Mundurowi sprawdzają czy osoby te przebywają we wskazanym miejscu. Patrole z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu kontaktują się z nimi telefonicznie i podczas rozmowy sprawdzają czy nie potrzebują pomocy i dopytują o ich samopoczucie. Wszelkie uwagi przekazują następnie odpowiednim służbom. Przypominamy, że zgodnie z art.116 Kodeksu Wykroczeń za nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu chorobom zakaźnym (...) grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo tak własne jak i innych, w miarę możliwości należy pozostać w domach i nie gromadzić się w miejscach publicznych. Prosimy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb.  

  • przedstawiciele służb mundurowych