Prezydent Grzegorz Mackiewicz otrzymał wotum zaufania po przedstawieniu „Raportu o stanie miasta Pabianice za 2018 rok”. Rada Miejska przyjęła także sprawozdanie finansowe i udzieliła prezydentowi absolutorium.

Dochody wykonane wyniosły 248,3 mln zł (planowane 289,4 mln), wydatki – 244,1 mln zł (planowane 311,7 mln). Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r. wyniósł 17,08 proc. Wśród inwestycji warto wymienić m.in. remont 35911 m kw. dróg, ciąg dalszy rewitalizacji Lewityna, prowadzoną termomodernizację szkół i przedszkoli, zakup 18 autobusów hybrydowych czy projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.


Autor: Aneta Klimek