28 września 2022 roku pabianiccy policjanci prowadzili w ramach akcji ogólnopolskiej działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” (NURD). Zawsze mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje, a tym samym najmniej chronieni. Tego dnia na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach policjanci ujawnili 140 wykroczeń w ruchu drogowym.

Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi. Ich główną przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem zostały objęte m.in. przejścia dla pieszych gdzie dochodziło do potrąceń.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz wspomagającymi ruch. Do większości wypadków, w których zostali poszkodowani, przyczyniają się inni użytkownicy dróg. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego przejeżdżania przejazdów dla rowerów.
Przypominamy kierującym, że za naruszenie przepisów polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim można otrzymać mandat karny wynoszący pierwszy raz: 1500 złotych, przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy: 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 punktów „karnych”.
Niewłaściwe zachowania pieszych także przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Mowa głównie o nieostrożnym wejściu na jezdnię, przechodzeniu przez jezdnię przy czerwonym świetle, wtargnięciu zza pojazdu, rozproszeniu uwagi.

 


Podczas działań NURD prowadzonych na miasta i powiatu pabianickiego 28 września 2022 roku w godzinach 6.00 – 22.00 policjanci ujawnili 140 wykroczeń  ruchu drogowym, w tym przez pieszych 51, przez rowerzystów 32, przez kierujących wobec pieszych 23, przez kierujących wobec rowerzystów 3. Funkcjonariusze  ujawnili 38 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych.

Funkcjonariusze nałożyli 70 mandatów karnych, 30 pouczeń i skierowali do sądu 5 wniosków o ukaranie.


Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych.
Pory roku sprzyjające powstawaniu  wypadków z udziałem niechronionych to właśnie jesień i zima, gdy bardzo szybko zapada zmierzch, nawierzchnia jezdni jest mokra bądź śliska, a wędrujące poboczami osoby są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Należy pamiętać o ubiorze odróżniającym się kolorystycznie od otoczenia wyposażone koniecznie w elementy odblaskowe widoczne z daleka.

PIESZY POWINIEN !!! - Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię - obserwacja ruchu pojazdów z obu kierunków.
- Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych - kierowca nie zatrzyma pojazdu w miejscu.
- Nie wchodzić na jezdnię w sytuacji braku pełnej widoczności - zza pojazdu (szczególnie autobusu lub tramwaju w rejonie przystanków) bądź przeszkody.
- Nie wbiegać na jezdnię, lecz spokojnie wchodzić.
- Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby.
- Przekraczać jezdnię tylko w miejscach dozwolonych.
- Nie przeskakiwać płotków, żywopłotów, kwietników i innych elementów oddzielających ruch pieszy od kołowego.
- Być wyposażonym w element odblaskowy, gdy porusza się poza terenem niezabudowanym po zmierzchu (przepis ten dotyczy nie tylko dzieci ale także osób dorosłych).