Silny wiatr od godz. 04:00 dnia 21.05.2022 do godz. 17:00 dnia 21.05.2022

więcej