Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy, policjanci z pabianickiej komendy zorganizowali i przeprowadzili debatę społeczną. Spotkanie pod hasłem „Nie daj się oszukać” skierowane było przede wszystkim do seniorów. W trakcie debaty rozmawiano na temat różnych form oszustw i kradzieży, jakimi posługują się przestępcy. Omówiono także sposoby jak się przed nimi ustrzec.

Debata społeczna odbyła się w sali Klubu Seniora „Barak” w Pabianicach. Przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Jarosław Tokarski, który omówił cel spotkania, podkreślając jak ważnym aspektem jest bezpieczeństwo osób starszych, a także jak nie wpaść w "szpony" oszustów podających się za różne osoby. Szef policjantów zwrócił również uwagę na oszustów, którzy próbują wyłudzić pieniądze podając się za pracowników wykonujących zawody społecznego zaufania m.in. za policjantów. Komendant przypomniał uczestnikom, że kiedy zadzwoni osoba podająca się za funkcjonariusza należy pamiętać o tym, że policjanci NIGDY nie informują o szczegółach prowadzonych przez siebie spraw telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazanie im jakiejkolwiek gotówki.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp. Michał Kaliszewski, który dokładnie omówił każdą z metod działania sprawców przestępstw pod legendą.

W dalszej części debaty, w formie multimedialnej, funkcjonariuszka – policyjny profilaktyk przypomniała uczestnikom mechanizmy działania sprawców wyłudzających pieniądze metodą na tzw.: wnuczka, urzędnika, inkasenta i akwizytora. Policjantka wskazała również, na co uważać w kontaktach z osobami próbującymi nieuczciwie zachęcić nas do podpisywania różnego rodzaju umów np. w trakcie różnych pokazów, czy w miejscu zamieszkania.

Kolejną kwestią, jaka została poruszona w trakcie wspólnych rozmów, było omówienie, kogo nie należy wpuszczać do domu, gdzie nie należy przechowywać gotówki i jak bezpiecznie pobierać pieniądze z konta i bankomatu.

Głos w sprawie omawianych zagadnień zabrała także Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Cegiełka.

Podczas spotkania policjanci rozdali zgromadzonym ulotki, które co należy przypomnieć, oprócz wskazówek dla seniorów, prezentują także prace plastyczne laureatów w konkursie na najlepszą “Edukacyjną Laurkę dla Babci i Dziadka”.

Elementem tego spotkania była otwarta dyskusja, w trakcie której uczestnicy zadawali prowadzącym pytania. W spotkaniu uczestniczyli także pabianiccy dzielnicowi na czele z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych. Każdy uczestnik debaty mógł poradzić się i porozmawiać z dzielnicowym obsługującym rejon w obrębie ulic zamieszkałych przez zgromadzonych.

Na zakończenie uczestnicy wypełnili specjalnie przygotowane przez policjantów ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi wnioskami i spostrzeżeniami.

Podobne spotkania odbyły się na przełomie kwietnia i maja 2022 roku w Klubach Seniora na ul. Orlej i ul. Łaskiej w Pabianicach.

podkom. Ilona Sidorko