Do czego może się przydać znajomość cyklu konwersji gotówki w spółce?

Jak wylicza się cykl konwersji gotówki?

Wskaźnik konwersji gotówki to prosta metoda na poznanie, w jaki sposób firma radzi sobie z obracaniem pieniędzy, niezależnie, czy prowadzi działalność handlową czy produkcyjną. Jest to informacja podawana w ilości dni, przez jakie firma wykorzystuje zamrożoną gotówkę. Jeśli ten wskaźnik jest wysoki, to oznacza, że pieniądze są zbyt długo przetrzymywane i nie są produktywne. Z kolei ujemna wartość wskazuje na brak finansowania i firma musi się ratować kredytem obrotowym. Jest to jeden z ważniejszych czynników, który decyduje o płynności przedsiębiorstwa.

Cykl konwersji gotówki to suma wskaźnika cyklu należności i wskaźnika cyklu zapasów, od których odejmuje się wskaźnik cyklu zobowiązań. Wszystkie te wartości są przedstawiane w dniach i wskazują również, jak długo są spłacane zobowiązania firmy wobec zewnętrznych podmiotów. W tym przypadku im dłużej pieniądze pracują na rzecz firmy, tym lepiej. Nie oznacza to oczywiście, że spółka może lekceważyć swoje zobowiązania. Powinna je regulować możliwie na końcu terminu, tak aby móc najdłużej korzystać z gotówki. Wszystkie wskaźniki potrzebne do wyliczenia cyklu konwersji gotówki są również proste do ustalenia. Przykładowo wartość wskaźnika cyklu zapasów to zapasy firmy podzielone przez wielkość sprzedaży i pomnożone przez liczbę dni, który jest potrzebny do ich sprzedaży.

Jak można zastosować wiedzę na temat przepływów gotówkowych w firmie?

Znajomość mechanizmów, jakie funkcjonuję w spółce pozwala lepiej ocenić, jak działa przedsiębiorstwo i jak to wpływa na jego kondycję finansową. Firmy, które doskonale radzą sobie na rynku i są atrakcyjnie wyceniane to największy skarb inwestora, który powinien budować jego portfolio. Po dokładnym przeanalizowaniu dużej ilości firm i wybraniu czempionów przychodzi moment zakupu papierów wartościowych. W tej operacji najważniejsze jest posiadanie doskonałej bazy spółek znajdujących się w obrocie publicznym. Profesjonalne platformy brokerskie umożliwiają nie tylko zakup wartościowych firm, ale udostępniają zaawansowane narzędzia do analizy, które oszczędzają czas. To może zwiększyć przewagę inwestora nad innymi graczami. Na ten temat można znaleźć więcej informacji tutaj, na stronie oferty jednego z najbardziej znanych i wybieranych brokerów na rynku.

Jaki jest idealny cykl konwersji gotówki?

Gdyby cykl konwersji gotówki miał wartość zerową, to oznaczałoby to, że spółka świetnie zarządza różnymi aktywami obrotowymi. Jednak jest to sytuacja niespotykana w firmach. Najczęściej cykl jest dodatni lub okresowo występuje na minusie. Dla inwestora najważniejszą informację będzie sygnał, gdy ten cykl oznacza się niezmiennością - oznacza to wtedy, że spółka jest stabilna. Można też porównywać ten wskaźnik z wynikami konkurencji i w ten sposób decydować, które spółka lepiej zarządza własnym majątkiem.