W planowanym budżecie miasta łączna kwota dochodów wynosi 342.403.526 zł, wydatków – 407.450.334 zł. Deficyt w wysokości 65.046.807 zł pokryją wolne środki (56.706.370 zł), niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu (340.436 zł) i – w razie konieczności - przychody z emisji obligacji komunalnych (8.000.000 zł). Planowane przychody budżetu to 67.078.807 zł, rozchody 2.032.000 zł. Wydatki na inwestycje wyniosą łącznie 145.296.705 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Na sytuację finansową w 2022 r. wpłyną rosnące wydatki bieżące (koszty utrzymania, towarów i usług, płacowe) i spadające dochody, głównie za sprawą nowych rozwiązań podatkowych ograniczających udział samorządu w podatku PIT. W 2022 roku tylko z tytułu udziałów w podatku PIT miasto uzyska mniejsze dochody w stosunku do tych szacowanych na 2021 rok o ok. 11 mln zł. Ponadto rośnie liczba zadań nakładanych odgórnie na samorządy, przy jednoczesnym ograniczaniu ich finansowania przez subwencje.

Autor: Aneta Klimek