Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

Posterunkowy Adrian Jurowski, choć uczy się dopiero policyjnego fachu, stał się już wzorem do naśladowania. Za wspaniałą postawę i zaangażowanie w wolontarystyczne działania na rzecz najmłodszych mieszkańców garnizonu łódzkiego otrzymał od komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzeja Łapińskiego podziękowania.

Podziękowanie i gratulacje w imieniu komendanta wojewódzkiego przekazał naszemu policjantowi komendant powiatowy insp. Tomasz Szwed.