Dzisiaj, 19 czerwca zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek i rozpoczęły się wakacje. W tym okresie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pabianickiego, w tym w szczególności dzieci i młodzieży zadbają pabianiccy policjanci. Wakacyjne działania funkcjonariuszy prowadzone będą w wielu obszarach, w tym między innymi bezpieczeństwa na drogach, nad wodą, w miejscu wypoczynku i miejscu zamieszkania.

Podczas wakacji policjanci pabianickiej komendy podejmują szereg działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu pabianickiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Czas wolny od zajęć szkolnych i potencjalny niedobór oferowanych form spędzania wolnego czasu może przyczyniać się do podejmowania działań ryzykownych w obszarze demoralizacji i przestępczości nieletnich. Stąd też mundurowi prowadzą spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, a także ich opiekunami na tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku, jak również prowadzą działania prewencyjne w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. W dniu zakończenia roku szkolnego, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich przy wsparciu dzielnicowych podjęli działania profilaktyczne pod kryptonimem ,,Nielat” ukierunkowane na popełnianie przez nieletnich czynów zabronionych oraz ujawnianie ich sprawców, a także zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń na szkodę nieletnich. Policjanci zwracają szczególną uwagę na miejsca zagrożone przestępczością i wybrykami chuligańskimi. Patrolują tereny przy punktach sprzedaży i spożywania alkoholu, a także miejsca, gdzie gromadzi się młodzież tj. parki, skwery, boiska, place zabaw itp. W przypadku ujawnienia osób zagrożonych demoralizacją lub łamania prawa przez nieletnich, mundurowi będą wdrażać stosowne procedury przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.