Pokazy ratownictwa wodnego, nauka bezpiecznych zachowań nad wodą, do tego umiejętność szybkiego reagowania na zagrożenie, udzielania pomocy poszkodowanym - tego na terenie salezjańskiego ośrodka młodzieżowego ,,Don Bosco” w Lutomiersku wraz z policjantami, druhami oraz ratownikami uczyli się uczniowie pobliskich szkół. Profilaktyczną akcję objął honorowym patronatem wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski.

Konstantynowscy policjanci wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną z Lutomierska i Konstantynowa Łódzkiego, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, strażnikami miejskimi z Pabianic oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na terenie ośrodka ,,Don Bosco” w Lutomiersku dla uczniów miejscowych szkół przygotowali pokazy ratownictwa wodnego oraz liczne atrakcje związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. – Dzisiejsze spotkanie pn. ,,Bezpiecznie nad wodą wraz z gminą Lutomiersk” stanowi kontynuację działań z lat wcześniejszych podejmowanych przez funkcjonariuszy konstantynowskiego komisariatu i jest ono ukierunkowane na przypomnienie dzieciom i młodzieży zasad bezpieczeństwa, właściwego reagowania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach oraz kształtowanie właściwych prospołecznych postaw – mówił dzielnicowy, asp. Bogumił Niewiadomski. Akcja profilaktyczna pod patronatem wójta gminy Lutomiersk składała się z trzech części. Pierwsza poświęcona była przypomnieniu najważniejszych zasad dotyczących bezpieczeństwa nad wodą. - Najważniejszą zasadą, którą należy przestrzegać jest kąpiel w miejscach do tego wyznaczonych. Jest to miejsce oznakowane i gdzie nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwa ratownik. Na takich kąpieliskach jest wyznaczona specjalna, oznakowana bojami strefa. Dla dzieci taką nieprzekraczalną granicą są czerwone bojki i linka z czerwonymi koralikami. Tylko w takich miejscach należy się kąpać - mówił do dzieci ratownik WOPR. Przestrzegał między innymi przed kąpielą w miejscach do tego nie przeznaczonych np. w okolicach budowli (falochronów), bo jest tam bardzo głęboko i niebezpiecznie. Przypomniał też jakie flagi są na kąpieliskach i co oznaczają. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się ,,dobrym" radom ratownika. Po nich, odbyła się pokazowa akcja ratunkowa. W zbiorniku wodnym topił się młody mężczyzna. Na pomoc topielcowi ruszyli druhowie. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu wyciągnęli go z wody i udzielili pierwszej pomocy. Z wykorzystaniem specjalnego fantoma prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa nagrodzona została przez dzieci gromkimi brawami.

Na najmłodszych, prócz dawki wiedzy o bezpieczeństwie czekały niespodzianki. Dzieci mogły wsiąść do radiowozów, wozów strażackich, spróbować swych sił w udzielaniu pierwszej pomocy (na fantomie) czy wziąć udział w konkursie dotyczącym bezpiecznych wakacji. Gdzie można się kąpać, co oznacza flaga czerwona, jakie sygnały może zastosować ratownik wobec osób nie stosujących się do przepisów – to tylko niektóre pytania konkursowe, na które bezbłędnie odpowiadały dzieciaki. W nagrodę otrzymywały drobne upominki ufundowane przez wójta.

 

 • policjanci podczas akcji profilaktycznej ,,kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • ratownik WOPR podczas prelekcji
 • policjant w gronie dzieci
 • ratownik WOPR w gronie dzieci
 • konstantynowscy policjanci
 • mężczyzna w wodzie
 • druhowie z ochotniczej straży pożarnej
 • strażak wyciąga z wody mężczyznę
 • pokazowa akcja ratownicza w wykonaniu druhów z OSP
 • udzielanie pomocy mężczyźnie przez strażaków ochotników
 • druhowie udzielają pierwszej pomocy
 • dzieci podczas akcji profilaktycznej ,,kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
 • pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków ochotników i WOPR
 • dzieci oglądają sprzęt strażacki
 • dzieci oglądają sprzęt strażacki
 • dzieci wraz z policjantem pod granatowym namiotem pabianickiej policji
 • dzieci przy policyjnym stoisku
 • policjant wraz ze strażnikiem prowadzą dla dzieci konkurs