Zarząd Powiatu Pabianickiego zamyka punkt konsultacyjny
Ważna informacja dla mieszkańców: Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze" przy ul. Partyzanckiej 56 zostanie zamknięty.
  1. Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze" zamknięty od 17 maja 2024 r.
  2. Zarząd Powiatu Pabianickiego podjął decyzję na posiedzeniu 13 maja 2024 r.
  3. Wsparcie wnioskodawców i beneficjentów będzie możliwe w innych miejscach.
  4. Dostępne alternatywy: gminne punkty konsultacyjne, infolinia, szkolenia online.

Na najbliższym posiedzeniu, które odbyło się 13 maja 2024 roku, Zarząd Powiatu Pabianickiego postanowił zakończyć działalność punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" mieszczącego się przy ul. Partyzanckiej 56, II piętro, pokój 14. Decyzja ta wejdzie w życie z dniem 17 maja 2024 roku.

Choć zamknięcie tego punktu może stanowić pewne utrudnienie dla mieszkańców, Zarząd Powiatu zapewnia, że wsparcie dla wnioskodawców i beneficjentów programu "Czyste powietrze" nadal będzie dostępne. Możliwości uzyskania pomocy obejmują teraz gminne punkty konsultacyjne oraz siedzibę Funduszu. Dodatkowo, zainteresowani mogą uczestniczyć w szkoleniach online, których harmonogram jest dostępny na stronie Funduszu.

W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, mieszkańcy mogą również skorzystać z infolinii Programu Czyste Powietrze pod numerami: (42) 66 34 106, (42) 66 34 116 oraz (42) 208 20 91.

Alternatywną formą kontaktu pozostaje także korespondencja elektroniczna. Zamknięcie punktu przy ul. Partyzanckiej nie oznacza końca wsparcia – to jedynie zmiana formy, która może okazać się równie efektywna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Warto również pamiętać, że program "Czyste powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza, a tym samym zdrowia mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z dostępnych środków wsparcia i kontynuować działania mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń.

Działania te wpisują się w szerszą strategię powiatu na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, której celem jest zapewnienie lepszych warunków życia dla wszystkich mieszkańców.


Na podst. Powiat Pabianicki