Pabianice, dn. 13.11.2023 r.

ZKIN.5535.1.40.2023

OGŁOSZENIE

W związku z zzawartą Umową Nr  WBiZK/249/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. o udzielenie środków z  Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz w związku z Poleceniem Wojewody Łódzkiego Nr ZK-II.6333.188.2022 z dnia 26 maja 2022 roku, podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie wykorzystania kwoty: 160.785,87 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) z Funduszu Pomocy.

Autor: Marek Tyran