14 listopada 2023 roku Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach inspektor Jarosław Tokarski oraz profilaktyk społeczny pabianickiej komendy starszy sierżant Marta Bączyk przeprowadzili zajęcia z uczniami szkoły ponadpodstawowej w ramach kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". Hasłem tegorocznej kampanii jest #10sekund, a symbolem niezmiennie pomarańczowa wstążka.

Pabianiccy policjanci czynnie włączyli się w kampanię pn."19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". 14 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic odbyły się zajęcia z uczniami, w których uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach inspektor Jarosław Tokarski. Funkcjonariusz podkreślił znaczenie prowadzonej kampanii, która ma za zadanie nie tylko przeciwdziałać przemocy, ale również budować właściwe postawy umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie i reagowanie na to zjawisko. Zajęcia warsztatowe z młodzieżą poprowadziła starszy sierżant Marta Bączyk. Policjantka wyjaśniła, że przemoc i krzywdzenie dzieci może przejawiać się w bardzo różny sposób, omówiła formy jej stosowania wobec dzieci oraz wskazała sposoby reagowania na nią. Celem tego działania jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Przedsięwzięcie na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na poziomie ogólnopolskim organizatorem kampanii jest Fundacja po DRUGIE. W powiecie pabianickim działania koordynuje Grupa Wolontarystyczna „Agrafka”, która wspólnie z partnerami kampanii przygotowała działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Przez pierwszych kilkanaście dni listopada funkcjonariusze uświadamiają uczniów na temat zjawiska przemocy. Profilaktyk społeczny pabianickiej komendy czynnie uczestniczy w prelekcjach organizowanych w szkołach znajdujących się na terenie powiatu pabianickiego. Mówi o bardzo istotnych wartościach jakimi są prawa dziecka, szacunek, godność oraz bezpieczeństwo i wolność. Hasłem tegorocznej kampanii jest #10sekund. Dlatego funkcjonariuszka uzmysławia uczniom ile można zrobić w tak krótkim czasie, żeby powstrzymać przemoc. Nie odchodź. Nie odwracaj wzroku. Obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji. Bądź uważny/a. Symbolem wydarzenia jest pomarańczowa wstążka, gdyż pomarańczowy to kolor ostrzegawczy.

Sierż.szt. Agnieszka Jachimek

 

  • Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach inspektor Jarosław Tokarski oraz profilaktyk społeczny pabianickiej komendy starszy sierżant Marta Bączyk prowadzący zajęcia z uczniami szkoły ponadpodstawowej.
  • Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach inspektor Jarosław Tokarski rozmawiający z uczniami na temat przemocy.
  • starszy sierżant Marta Bączyk prowadząca warsztaty z uczniami. Jeden z uczniów pisze na tablicy, pozostali uważnie patrzą i słuchają.
  • Starszy sierżant Marta Bączyk prowadząca warsztaty z uczniami. Funkcjonariuszka pisze na tablicy, a uczniowie uważnie patrzą i słuchają.