II Etap Programu Priorytetowego

Logo Ciepłe Mieszkanie

Miasto Pabianice zaprasza zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji wstępnych dotyczących chęci przystąpienia do II etapu Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Deklaracje można składać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim – Referacie Programów Priorytetowych, ul. Św. Jana 4, pokój 20, w terminie do 24 listopada 2023 r.

Złożone deklaracje będą podstawą do zbadania potrzeb mieszkańców, którzy spełniają kryteria programu i złożenia wniosku o środki finansowe na ten cel do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Plakat informacyjny - treść poniżej

II etap Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do:

 • osób fizycznych, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
  • prawa własności
  • ograniczonego prawa rzeczowego
  • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeśli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy
  • wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Osoby fizyczne – Beneficjenci końcowi mogą otrzymać dofinansowanie na:

 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe,
 • pompę ciepła powietrze/woda
 • pompę ciepła powietrze/powietrze
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej

dodatkowo:

 • dokumentację projektowa
 • stolarkę okienna
 • stolarkę drzwiowa

Intensywność dofinansowania dla osób fizycznych - Beneficjentów końcowych uzależniona jest od jego dochodów lub osób w jego gospodarstwie domowym.

PODSTAWOWY poziom dofinansowania
do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.
Dotyczy Beneficjentów końcowych, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy)

PODWYŻSZONY poziom dofinansowania
do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.
Dotyczy Beneficjentów końcowych, których roczny dochód nie przekracza:

 • 2 651 zł. – gospodarstwo jednoosobowe
 • 1 894 zł. – gospodarstwo wieloosobowe

Na podstawie przedstawionego zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanego w MCPS, ul. Gdańska 7 w Pabianicach.

NAJWYŻSZY poziom dofinansowania
do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.
Dotyczy Beneficjentów końcowych, których roczny dochód nie przekracza:

 • 1 526 zł. – gospodarstwo jednoosobowe
 • 1 090 zł. – gospodarstwo wieloosobowe

Na podstawie przedstawionego zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanego w MCPS, ul. Gdańska 7 w Pabianicach lub ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych mogą otrzymać dofinansowanie:

 • do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000,00 zł. na:
  • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
   lub
  • demontaż wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe służącego na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

W przypadku powyższego dopuszcza się:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
  • zakup i montaż stolarki okiennej,
  • zakup i montaż stolarki drzwiowej/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
 • do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000,00 zł. / 375 000,00 zł.* na:
  • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cw
   lub
  • demontażem wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe służącego na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
   oraz
  • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego

W przypadku powyższego dopuszcza się:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
  • zakup i montaż stolarki okiennej,
  • zakup i montaż stolarki drzwiowej/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
   *wyłącznie w przypadku zakupu w ramach zadania pkt 1 pompy ciepła zgodnej z załącznikiem 1a do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
 • do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000,00 zł. – przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła (warunek: wszystkie zainstalowane źródła ciepła w budynku są już ekologiczne), a obejmujące:
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
  • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Więcej informacji nt. programu

UWAGA!

Złożenie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie jak również nie jest nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa po podpisaniu umowy z Miastem Pabianice

Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dla właściciela/najemcy lokalu gminnego we Wspólnocie Mieszkaniowej (PDF, 140KB)

Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dla Wspólnot Mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali mieszkalnych (PDF, 200KB)

Autor: Dorota Derendarz