W piątek, we Wrzącej oficjalnie otwarto nowo wybudowany posterunek policji. W tej siedzibie pracować będzie 9 policjantów. Symboliczny klucz do posterunku odebrał jego kierownik asp. Wiktor Szymczak.

15 września 2023 roku, we Wrzącej (gmina Lutomiersk) uroczyście otworzono nowo wybudowany Posterunek Policji. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji insp. Beata Szadkowska, parlamentarzyści: Marek Matuszewski, Piotr Polak, Tadeusz Woźniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Błażej Krawczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Mateusz Barwaśny, przedstawiciele regionalnych władz samorządowych na czele ze starostą pabianickim Krzysztofem Haburą, burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Wojewódzki Kapelan Kościoła Prawosławnego w Łodzi ks. ppłk. Straży Granicznej Adam Weremijewicz, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji województwa łódzkiego, w tym policjantki i policjanci Posterunku Policji we Wrzącej.
Prace związane z powstaniem posterunku rozpoczęły się pod koniec 2019 roku, a z początkiem 2022 roku – jego budowa. Posterunek powstał dzięki staraniom wielu osób, m. in. w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2022-2025. Wspomniany program modernizacji Policji, jest kontynuacją programu powołanego do życia ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku i ma na celu m.in. poprawę skuteczności i sprawności działań Policji oraz wymienionych w nim formacji, a także stworzenia warunków, sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia.
Posterunek Policji w miejscowości Wrząca przy ul. Sikorskiego 6 to przede wszystkim zrealizowanie oczekiwań społeczności lokalnej, spełnienie marzeń funkcjonariuszy Policji codziennie pełniących tu służbę. Ta inwestycja to nowoczesny i dobrze wyposażony budynek na miarę XXI wieku. Jest to budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ponad 132 m ² i składa się m. in. z pięciu pomieszczeń biurowych,  łazienek z toaletami, serwerowni, kotłowni, pomieszczenia socjalnego oraz szatni. Oprócz posterunku został wybudowany również budynek gospodarczy oraz parking służbowy, a także trzy stanowiska dla interesantów, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin przekazał na ręce kierownika posterunku asp. Wiktora Szymczaka symboliczny klucz, oznaczający otwarcie nowego obiektu, po czym kierownik posterunku złożył meldunek komendantowi wojewódzkiemu o objęciu służby w posterunku. Nadinsp. Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowy budynek przede wszystkim ma służyć mieszkańcom regionu. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania w tak krótkim czasie. Komendant wojewódzki życzył policjantom, którzy będą pełnić służbę w posterunku, aby spotkali się z zaufaniem ze strony społeczeństwa na najwyższym poziomie, aby mieszkańcy mogli w każdej sytuacji liczyć na ich pomoc i wsparcie w myśl zasady ,,pomagamy i chronimy”.
Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji insp. Beata Szadkowska odczytała list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka skierowany na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. - Dzisiejsza uroczystość to ważna chwila dla mieszkańców gminy Lutomiersk oraz dla funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę na ich rzecz. Otwieranie jednostek Policji w małych miejscowościach to jeden z głównych elementów zbliżania Policji do społeczności lokalnych. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie – niezależnie od miejsca zamieszkania, a my mamy obowiązek to bezpieczeństwo zapewnić. (…) Funkcjonariuszom, którzy będą pełnić służbę w tym nowym, funkcjonalnym i dostosowanym do potrzeb obiekcie, życzę sukcesów, satysfakcji oraz najlepszych efektów pracy, tak aby trud włożony w realizację zadań, przełożył się  na uznanie i szacunek mieszkańców – życzyła w imieniu Komendanta Głównego Policji, insp. Beata Szadkowska.
Głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Jarosław Tokarski, który także w ciepłych słowach podziękował za wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia. - Obecność Policji to wartość najwyższa dla każdego obywatela, dająca poczucie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinspektorowi Sławomirowi Litwinowi za wsparcie merytoryczne, kadrowe i finansowe w realizacji tego przedsięwzięcia – mówił insp. Jarosław Tokarski. Szczególne podziękowania skierował także w stronę władz samorządowych powiatu pabianickiego, które w wyjątkowy sposób zaangażowały się w tą inicjatywę. - Wyrazy wdzięczności pragnę przekazać Burmistrzowi Miasta i Gminy Lutomiersk Tadeuszowi Borkowskiemu, nie tylko za dostrzeżenie potrzeb społeczności lokalnej, ale przede wszystkim za to, że rozumie i wspiera pabianicką Policję w każdym zaproponowanym przedsięwzięciu. Nowo otwarty Posterunek jest symbolem bardzo dobrej współpracy samorządu lokalnego z Policją, jest też wyrazem dbałości, po obu stronach, o bezpieczeństwo i spokój obywateli – dziękował komendant.
Posterunek swoim zasięgiem działania obejmie przede wszystkim gminę Lutomiersk, która liczy pond 7 tys. mieszkańców. Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski podkreślił, że samorząd gminy Lutomiersk od lat zabiegał o przywrócenie posterunku w tej gminie. - Dzisiaj nasze społeczne dążenia spełniły się. Zależało nam, aby funkcjonariusze, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Lutomiersk byli blisko nas i aby mieli godne warunki pracy. Jestem przekonany, że otwarcie tego posterunku zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców – mówił Tadeusz Borkowski.
Policjanci otrzymali także nowy oznakowany radiowóz Kia Seed. Pojazd w połowie został sfinansowany przez władze samorządowe miasta i gminy Lutomiersk, w połowie z budżetu Policji. Uroczystego przekazania kluczyków kierownikowi posterunku dokonał Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Jarosław Tokarski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski.
Akt poświęcenia posterunku wypełnił Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud oraz Wojewódzki Kapelan  Kościoła Prawosławnego w Łodzi ks. ppłk. Straży Granicznej Adam Weremijewicz.
Po zakończeniu uroczystości, zaproszeni goście zwiedzili posterunek