Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach wraz z organizacjami pozarządowymi zachęcają do skorzystania z pomocy specjalistów i wolontariuszy.

INFOLINIA DLA POTRZEBUJĄCYCH
W ramach działań profilaktycznych w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach została uruchomiona infolinia dla osób potrzebujących niezbędnej pomocy w godzinach 7:30-19:00 pod nr telefonu: 697 994 634.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej uruchomiło nieodpłatnie wsparcie psychologiczne szczególnie dla osób chorych, samotnych, seniorów, osób objętych kwarantanną, a  także dla wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, czy też czują się teraz opuszczeni i smutni. Każdy kto potrzebuje porozmawiać i uzyskać pomoc specjalisty może zadzwonić pod nr telefonu: 509 638 492 w godz. 10:00-15:00.

POMOC DLA OSÓB STARSZYCH
Centrum Seniora oferuje wsparcie dla osób starszych i koordynuje program „Wspieraj Seniora” pod nr telefonu: 887 500 951 oraz oferuje pomoc psychologiczną pod nr telefonu: 661 566 031.
Pomoc w formie zakupów organizuje:

  • Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” – kontakt telefoniczny: 535 735 755 od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00,
  • Związek Harcerstwa Polskiego – kontakt telefoniczny: 501 899 351 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

WSPARCIE DLA OSÓB W KWARANTANNIE
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej udziela wsparcia, w szczególności osobom samotnym, chorym i seniorom, w zakresie:Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.mcps.pabianice.pl.


Autor: Iga Gajzler