Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice


Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy

na konto bankowe urzędu nr:

31 1560 0013 2473 5210 8000 0003

bądź osobiście w kasie

UM w Pabianicach ul. Zamkowa 16 I p.


Autor: Magda Sak