Mijają już dwa lata, od kiedy policjanci drogówki posiadają na wyposażeniu terminale płatnicze umożliwiające uiszczenie na miejscu grzywny nałożonej w postaci mandatu karnego. Z takiej formy płatności od tamtej pory skorzystało ponad pół tysiąca kierowców.

Pabianicka drogówka od ponad dwóch lat wyposażona jest w terminale płatnicze. Dzięki temu kierowcy ukarani mandatem mogą go zapłacić kartą płatniczą bezpośrednio u funkcjonariuszy. Z tej formy płatności miesięcznie korzysta od kilkunastu do kilkudzisięciu użytkowników ruchu drogowego, którzy w ten sposób zaoszczędzają swój czas - nie muszą np. jechać na pocztę czy do banku, by uiścić grzywnę. Należy jednak pamiętać, że:

  • grzywnę można uiścić używając tylko swojej, ważnej karty płatniczej;
  • płatność z tytułu nałożonej grzywny nie może być dzielona tzn.: niedopuszczalne jest przyjęcie należności za jeden mandat w dwóch transakcjach, jak również łączenie płatności gotówką z formą bezgotówkową;
  • jeżeli osoba wyrazi taką wolę policjant zawsze wyda potwierdzenie dokonania płatności;
  • dokonując opłaty za pośrednictwem terminala płatniczego nie ponosi się żadnych dodatkowych kosztów związanych z tą transakcją;
  • uiszczając grzywnę za pośrednictwem terminala płatniczego uniknąć można ewentualnej egzekucji niezapłaconej grzywny przez urząd skarbowy.