Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

 Wielowarstwowe kondensatory ceramiczne MLCC, jako kondensatory chipowe montowane są powierzchniowo, składają się z wielu oddzielnych kondensatorów ułożonych w stos i połączonych równolegle. Zazwyczaj kondensator jest strukturą trójwarstwową składającą się z dwóch płyt elektrod i warstwy dielektrycznej między nimi. Pojemność takiego kondensatora będzie wprost proporcjonalna do powierzchni płytek i stałej dielektrycznej i odwrotnie proporcjonalna do odległości między elektrodami.

Budowa kondensatorów ceramicznych MLCC

  MLCC wykorzystuje wielowarstwową strukturę składającą się z naprzemiennych warstw ceramicznych elektrod dielektrycznych i metalowych. Na krawędziach elektrody metalowe są połączone i tworzą wyprowadzenia końcowe pokryte cyną. W ten sposób uzyskuje się równoległe połączenie najprostszych kondensatorów, których liczba jest proporcjonalna do liczby warstw. Jednocześnie zwiększa się całkowita powierzchnia, co oznacza, że pojemność wzrasta. Całkowita pojemność MLCC będzie równa sumie pojemności najprostszych kondensatorów. Na przykład dla X7R MLCC o napięciu znamionowym 100 V, rozmiar 1812, możliwy jest 39-krotny wzrost pojemności w porównaniu z chipowym kondensatorem tantalowym.

Kondensatory ceramiczne MLCC SMD 0603

  Materiałami takich kondensatorów są zawiesiny najdrobniejszych proszków ditlenku tytanu (TiO 2) lub tytanianu baru (BaTiO 3) z dodatkiem pierwiastków Zr, Nb, Co lub Sr. Kluczową kwestią jest rozmiar cząstek mniejszy niż 10 nanometrów. Zawiesiny te miesza się ze spoiwami, aby utworzyć film ceramiczny o grubości zaledwie kilku mikronów. Grubość warstwy kondensatora zależy od wielkości ziarna i rozkładu cząstek we frakcji. Obecnie istnieje tendencja do zmniejszania cząstek.

Kondensatory ceramiczne MLCC SMD 0603

  Ceramiczne kondensatory chipowe o rozmiarze 0603 są najpopularniejszymi rozmiarami odpowiednimi zarówno do instalacji automatycznej, jak i do lutowania ręcznego. Ograniczenie dużych wartości pojemności można obejść, stosując ceramiczne kondensatory chipowe o rozmiarach 0805, 1206 i 1210. Ceramiczne kondensatory chipowe o rozmiarze 0603 są nieco tańsze niż ceramiczne kondensatory 0402. Wielowarstwowe kondensatory ceramiczne MLCC SMD 0603 przeznaczone są do powszechnego użytku, przechowując czasowo ładunek elektryczny. Ich struktura polega na wzajemnym laminowaniu warstwy dielektryczne i wewnętrznej warstwy elektrody niklowej. Jednym z nich jest kondensator MLCC SMD 0603 CL10B103KB8NNND Samsung.

Główne cechy MLCC SMD 0603

 • Najwyższa pojemność do 220uF
 • Doskonała charakterystyka napięcia stałego
 • Wolny od wszystkich substancji podlegających przepisom RoHS
 • Monolityczna struktura dla wysokiej niezawodności
 • Zastosowanie: konwerter DC-DC, moduł pamięci, aplikacje np. typu: PC, LCD, PC, automat do gier.

Kondensator ceramiczny MLCC SMD 0603 CL10B103KB8NNND Samsung (seria: serii X7R/Y5V)

 • Bardzo dobra tolerancja i automatyczna alokacja układu scalonego na PCB
 • Duża skala pojemności
 • Sprawdzona niezawodność
 • Wysoka wytrzymałość zakończeń metalowych
 • Możliwe są takie aplikacje jak: DSC, TV, DVC, LCD, maszyna do gier, PDA, moduł pamięci.

Dane techniczne:

 • Montaż powierzchniowy
 • Wymiary - 1.6 X 0.8 X 0.8Mm
 • Napięcie – 50Vdc
 • Pojemność – 10nF
 • Obudowa – 0603
 • Tolerancja - ±10% .