Minęły już 3 lata od wdrożenia w garnizonie łódzkim Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – interaktywnego narzędzia zapewniającego mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Aplikacja ta stanowi doskonałe narzędzie, które w znacznym stopniu wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego garnizonu, w tym powiatu pabianickiego, a dostrzegalna przez społeczeństwo działalność Policji w miejscach oznaczonych zagrożeniem pozwala na codzienne budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród członków środowiska lokalnego.

Wdrożenie aplikacji KMZB spowodowało zaangażowanie się lokalnej społeczności w sprawy związane z bezpieczeństwem. Od czasu uruchomienia tego interaktywnego narzędzia tj. od 2016 roku, mieszkańcy powiatu pabianickiego zaznaczyli na mapie 4135 zgłoszeń dot. różnego rodzaju zagrożeń. W większości zgłoszenia te dotyczyły nieprawidłowego parkowania (1375), przekraczania dozwolonej prędkości (1003), niewłaściwej infrastruktury drogowej (prawie 400), złej organizacji ruchu (ponad 200), czy też spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (470). Rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz szybka reakcja policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć przy udziale innych instytucji czy podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa przynoszą wymierne efekty w postaci likwidowania zgłaszanych przez Internautów problemów. W przeciągu trzech lat policjanci potwierdzili 1720 zgłoszeń i wyeliminowali 679. Ponad 1600 zgłoszeń odnotowano jako niepotwierdzone, a ponad 40 potraktowanych było jako żart albo pomyłka. Od początku 2019 roku mieszkańcy na KMZB zaznaczyli niemalże 700 różnego rodzaju zagrożeń, z czego ponad 440 zostało już potwierdzonych, a prawie 40 wyeliminowanych. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej zgłoszeń dotyczy niewłaściwego parowania, przekraczania dozwolonej prędkości czy spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Jako przykład konkretnych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tylko w bieżącym roku można wskazać m.in zamontowanie azyli drogowych w Pabianicach przy ul. Waltera Janke oraz przebudowę skrzyżowania w Petrykozach, gdzie zmieniono drogę z pierwszeństwem przejazdu, zainstalowano świecące znaków drogowych (pionowe), pasy akustyczne i poduszki berlińskie.

Podejmowane przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców powiatu pabianickiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek policji jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej na każdej stronie informacyjnej jednostek Policji woj. łódzkiego oraz do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” – umożliwiającej m.in. szybko kontakt z terenowym dzielnicowym.

Należy także pamiętać, że „Mapa" nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.