Komendant wojewódzki policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński wyróżnił troje pabianickich policjantów za wzorowo pełnioną służbę. Listy gratulacyjne otrzymali starsi sierżanci Natalia Bielawska i Sylwester Kaźmierczak oraz aspirant sztabowy Michał Traczyk.

Podczas uroczystości, jaka odbyła się w Łodzi, komendant wojewódzki nadinsp. Andrzej Łapiński uhonorował policjantów z różnych komend garnizonu łódzkiego za wzorowo pełnioną służbę. W gronie nagrodzonych było troje pabianickich policjantów. Dwoje z nich st. sierż. Natalia Bielawska i asp. szt. Michał Traczyk, na co dzień pracujący w Wydziale Ruchu Drogowego odebrało w czasie uroczystego apelu z rąk komendanta wojewódzkiego listy gratulacyjne. - Proszę przyjąć wyrazy uznania za skuteczność w działaniu, profesjonalizm oraz wyjątkowe zaangażowanie. Wasza postawa stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji. W imieniu własnym oraz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi życzę satysfakcji z pełnienia odpowiedzialnej i trudnej służby – gratulował nadinsp. Andrzej Łapiński.

Gratulacje naszym policjantom złożył I zastępca komendanta powiatowego nadkom. Mariusz Siejka.