Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

W Pabianicach odbywa się VIII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny połączony z trzydniową konferencją szkoleniową nt. psychopedagogicznych aspektów pracy asystenta rodziny. Na uroczystym otwarciu konferencji w Miejskim Ośrodku Kultury był zastępca komendanta powiatowego policji mł. insp. Tomasz Jarmakowski.

Z całej Polski do Pabianic zjechali asystenci rodziny, by wymienić się doświadczeniami oraz poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z rodziną mającą problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ważnym elementem Zlotu jest integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz urzędnikami w obszarze asysty rodzinnej. Trzydniowe spotkanie ma służyć też dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy asystentów.

Wystąpienia prelegentów w pierwszym dniu konferencji, w tym Katarzyny Napiórkowskiej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Roberta Baryły, członka zarządu województwa łódzkiego oraz Aleksandry Jarmakowskiej-Jasiczek, I zastępcy prezydenta miasta Pabianic poświęcone były działaniom podejmowanym w zakresie wspierania rodziny odpowiednio na szczeblu ogólnokrajowym, wojewódzkim i lokalnym. Jak mówiła Katarzyna Napiórkowska, w 2018 roku zatrudnionych było w Polsce ogółem ponad 3,9 tys. asystentów rodziny. Ich zatrudnienie nieznacznie zwiększyło się w stosunku do 2017 roku. Ogółem z usług asystentów rodziny w ubiegłym roku skorzystało 45 483 rodzin. - W Pabianicach dzieje się dużo, bo dla nas rodzina jest bardzo ważna. (…) Wspieramy nasze rodziny w wielu obszarach – podkreślała w swoim wystąpieniu wiceprezydent Pabianic.

VIII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny pod honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zorganizowany przez miasto Pabianice wraz z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej.