Samorząd Woj. Łódzkiego bada współpracę z NGO. Weź udział!
Z inicjatywy Samorządu Województwa Łódzkiego rusza unikalne badanie, które ma na celu głębsze zrozumienie i poprawę współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Ten rok przynosi możliwość dla NGO's z województwa łódzkiego do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz sugestiami, jak można usprawnić dotychczasowe działania. Każda opinia ma znaczenie, aby zbudować silniejszą i bardziej zintegrowaną społeczność.
  1. Samorząd Województwa Łódzkiego zaprasza NGO's do udziału w ankiecie.
  2. Badanie ma za zadanie ocenić jakość współpracy w 2023 roku.
  3. Cel: poznanie preferencji i identyfikacja barier w relacjach.
  4. Ankieta jest anonimowa, składa się z 12 pytań, wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.
  5. Zachęta do rejestracji na newsletter "ngo w łódzkiem" dla lepszego kontaktu.

W ramach budowania lepszych relacji pomiędzy władzami lokalnymi a sektorem pozarządowym, Samorząd Województwa Łódzkiego ogłasza start ankiety, która jest kluczowym krokiem w kierunku zrozumienia potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją organizacje pozarządowe działające na terenie województwa. Celem tego ruchu jest nie tylko diagnoza obecnej sytuacji, ale przede wszystkim realne wpływanie na usprawnienie współpracy.

Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, a także koła gospodyń wiejskich i inne, są zachęcane do dzielenia się swoim głosem. Ich doświadczenia i wskazówki są nieocenione dla dalszego kształtowania polityki współpracy, która ma ambicję być jak najbardziej inkludywująca i efektywna.

Przystąpienie do ankiety nie zajmie więcej niż 10 minut, a udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe. Zebrane dane zostaną zaprezentowane w formie zbiorczych zestawień, co pozwoli na zapewnienie prywatności uczestników, jednocześnie dając cenne wskazówki dotyczące potencjalnych obszarów do poprawy.

Dla tych, którzy pragną być na bieżąco z informacjami oraz możliwościami współpracy, Samorząd Województwa Łódzkiego zachęca do zapisania się na dedykowany newsletter "ngo w łódzkiem". To prosta droga do otrzymywania aktualnych wiadomości oraz bezpośredniego kontaktu z samorządem.

Wyrażając swoje opinie poprzez udział w ankiecie, lokalne organizacje pozarządowe mają szansę na realny wpływ na kształtowanie przyszłości współpracy. Jest to ważny krok w kierunku zbudowania silniejszej, bardziej wspierającej się i efektywnie współpracującej społeczności w województwie łódzkim.


Wg inf z: Powiat Pabianicki