Noworoczne Spotkanie Liderów Powiatu Łaskiego w Hotelu Kolumna Park
W miniony piątkowy wieczór, odległy zakątek naszego powiatu - Hotel Kolumna Park - zamienił się w miejsce spotkań najważniejszych osób związanych z życiem społecznym i politycznym Powiatu Łaskiego. Mieszkańcy mogli być dumni, obserwując jak ich reprezentanci podsumowują miniony rok, dzieląc się sukcesami oraz planami na przyszłość.
  1. W Hotelu Kolumna Park odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne Powiatu Łaskiego.
  2. Wydarzenie zgromadziło parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Powiatem.
  3. Wśród gości znalazł się także starosta pabianicki, Jacek Wróblewski.
  4. Spotkanie poświęcono podsumowaniu inwestycji i zadań realizowanych przez powiat w ostatnim roku.
  5. Podczas uroczystości złożono podziękowania i życzenia dla gości.
  6. Uhonorowano osoby, które przyczyniły się do promocji Powiatu Łaskiego.
  7. Gospodarzami spotkania byli Starosta Łaski, Piotr Wołosz, oraz Przewodniczący Rady Powiatu, Grzegorz Dębkowski.

Z wieczoru na dzień, Powiat Łaski w otoczeniu swoich wybitnych mieszkańców i współpracowników, mógł z dumą spojrzeć w przeszłość, podkreślając dokonania, które mogą służyć za fundament przyszłych inicjatyw. W tle spotkania rozbrzmiewały słowa uznania i wdzięczności, a duch współpracy i zaangażowania społeczności lokalnej był wyraźnie wyczuwalny.

Symbolicznym momentem było uhonorowanie tych, którzy swoją pracą i pasją przyczyniają się do kreowania pozytywnego obrazu Powiatu. Nie tylko dla lokalnych liderów, ale i dla każdego mieszkańca, to przypomnienie, że wartościowa praca i zaangażowanie są widoczne i doceniane.

Podobne inicjatywy, takie jak to noworoczne spotkanie, pełnią kluczową rolę w budowaniu poczucia wspólnoty i przynależności do Powiatu Łaskiego. Jest to również świetna okazja, by pokazać, iż zebrani goście, reprezentujący różne sfery życia publicznego, są jednomyślni w dążeniu do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Pabianicach