Pabianice, dn. 24.05.2023 r.

ZKIN.5535.1.23.2023

OGŁOSZENIE

W związku z zawartą Umową Nr WBiZK/133/2023 o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz w związku z Poleceniem Wojewody Łódzkiego Nr ZK-II.6333.1848.2022 z dnia 26 maja 2022 roku, podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie wykorzystania kwoty: 173.886,09 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) z Funduszu Pomocy.

Autor: Marek Tyran