16 maja 2023 roku w Parku Jordanowskim przy ul. Zielonej w Pabianicach uczczono pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej. Inspektor Jarosław Tokarski Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach wspólnie z I Zastępcą - nadkomisarzem Rafałem Adamkiem, Jarosławem Olbrychowskim Prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” oraz Jadwigą i Markiem Statkiewiczami oddali hołd pomordowanym policjantom Policji Państwowej.

Dla uczczenia pamięci pabianiczan zamordowanych w zbrodni katyńskiej, jesienią 2016 roku w parku na Zielonej Górce w Pabianicach posadzono pierwsze trzy Dęby Katyńskie. Przy dębach znalazła się ziemia z miejsc okrutnych zbrodni na Polakach oraz pamiątkowe tablice. Jedna z nich poświęcona jest pamięci starszego przodownika Wincentego Statkiewicza, pełniącego służbę w Łodzi od kwietnia 1924 r. Funkcjonariusz został rozstrzelany 20.04.1940 roku. Druga upamiętnia starszego post. Zygmunt Dziuba, urodzonego 1913 r. w Potokach koło Zelowa oddelegowanego był do pracy w Policji Państwowej w Chłopicach. Policjant rozstrzelany został 1.04.1943 roku przez Gestapo w Niepołomnicach za działalność konspiracyjną. 21 listopada 2017 roku posadzono kolejne Dęby Pamięci upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Tym razem żywe pomniki wrosły w ziemię ku pamięci starszego przodownika Władysława Baczmagi, posterunkowego Kazimierza Samka, podporucznika rezerwy Mieczysława Westerskiego, podporucznika rezerwy Zenona Gałdka zamordowanych wiosną 1940 roku w Bykowni, Twerze, Katyniu i Charkowie. 16 maja 2023 roku wnuki pomordowanych i członkowie stowarzyszenia – Jadwiga i Marek Statkiewiczowie wspólnie z inspektorem Jarosławem Tokarskim Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach, I Zastępcą - nadkomisarzem Rafałem Adamkiem oraz Jarosławem Olbrychowskim Prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi złożyli kwiaty i zapalili znicz w Alei Dębów Pamięci w Pabianicach. Miłym akcentem towarzyszącym uroczystości było wręczenie Medalu za Zasługi imienia Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej, pierwszej przewodniczącej „Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” inspektorowi Jarosławowi Tokarskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach. Odznaczenie zostało przyznane za zasługi w przywracaniu prawdziwej historii Polski w aspekcie służb mundurowych II RP ze szczególnym uwzględnieniem Policji Państwowej i kultywowaniem wzorowych postaw kierownictwa Komendy Głównej Policji Państwowej oraz kreowania etosu organizacyjnego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”.

Sierż. szt. Agnieszka Jachimek

  • Inspektor Jarosław Tokarski Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach wspólnie z I Zastępcą - nadkomisarzem Rafałem Adamkiem, Janem Olbrychowskim Prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” oraz Jadwigą i Markiem Statkiewiczami składają kwiaty i znicz w Alei Dębów Pamięci w Pabianicach.
  • Inspektor Jarosław Tokarski Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach wspólnie z I Zastępcą - nadkomisarzem Rafałem Adamkiem, Janem Olbrychowskim Prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” oraz Jadwigą i Markiem Statkiewiczami oddają hołd pomordowanym policjantom Policji Państwowej.
  • Złożone kwiaty i zapalony znicz przez Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach w Alei Dębów Pamięci.
  • Inspektor Jarosław Tokarski Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach wspólnie z I Zastępcą - nadkomisarzem Rafałem Adamkiem, Janem Olbrychowskim Prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” oraz Jadwigą i Markiem Statkiewiczami podczas uroczystości w pabianickiej Alei Dębów Pamięci.
  • wręczenie Medalu za Zasługi imienia Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej, pierwszej przewodniczącej „Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” inspektorowi Jarosławowi Tokarskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach.
  • Medal za Zasługi imienia Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej, pierwszej przewodniczącej „Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” wręczony inspektorowi Jarosławowi Tokarskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach.