Za nami druga odsłona gry miejskiej „Bierzemy na warsztat tolerancję”, zorganizowanej przez przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach, Grupę Wolontarystyczną „Agrafka” oraz pabianicki Warsztat Terapii Zajęciowej. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia pokazała, że indywidualne ograniczenia nie muszą oznaczać wykluczenia, a integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi łamie bariery i buduje piękne relacje.

10 maja 2023 roku odbyła się druga edycja pabianickiej gry miejskiej „Bierzemy na warsztat tolerancję”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach, Grupę Wolontarystyczną „Agrafka” oraz pabianicki Warsztat Terapii Zajęciowej. Celem gry, podobnie jak w zeszłym roku, była przede wszystkim integracja osób „pełnosprawnych” z osobami z niepełnosprawnością. Inicjatywa miała za zadanie podnieść świadomość uczniów szkół podstawowych w zakresie rozumienia pojęć takich jak: mowa nienawiści, hejt, szacunek, odmienność czy empatia. Ponadto założeniem działania było również kształtowanie umiejętności dostrzegania wyjątkowości w odmienności, różnorodności drugiego człowieka. Gra miejska powstała w związku z przypadającym 5 maja Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to wyjątkowa okazja, by pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zaprosili uczniów ze szkół podstawowych oraz osoby z niepełnosprawnościami z pabianickich placówek. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń 28 kwietnia 2023 roku odbyło się losowanie, podczas którego utworzono pięć 10-osobowych grup. Każdej drużynie przydzielono również odpowiedni kolor, który miał ją wyróżniać spośród innych. Z kolei 10 maja o godzinie 10.00 wszyscy uczestnicy inicjatywy spotkali się pod Urzędem Miasta w Pabianicach, gdzie Grzegorz Mackiewicz, Prezydent Miasta Pabianice, osobiście życzył im powodzenia podczas pokonywania poszczególnych zadań. Członkowie zespołu zapoznali się ze sobą, nadali nazwy swoim drużynom i otrzymali mapy z wyznaczoną trasą gry. W ten sposób grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny razem z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach stała się „Jagódkami”, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach utworzyli „Biedronki”. Z kolei Szkoła Podstawowa nr 13 im. S. Sempołowskiej i Warsztat Terapii Zajęciowej uczestniczyli w grze jako „Zieloni - to My”, Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Piramowicza wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej przybrali nazwę „Uśmiech serca”, a Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej wspólnie z Domem Pomocy Społecznej stali się „Białymi orłami”. Na każdej ze stacji uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami nawiązującymi do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Finał przedsięwzięcia zorganizowano w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego „Junior”, gdzie na wszystkich „graczy” czekał poczęstunek, dyplomy, medale, upominki i wspaniała zabawa. Partnerami tegorocznej zabawy byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Straż Miejska w Pabianicach, Centrum Handlowe Tkalnia, Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Placówka Wsparcia Dziennego „Junior”, Społem, kino Helios i kino Tomi oraz Pamso. Gra miejska „Bierzemy na warsztat tolerancję” odbyła się pod patronatem Starosty Pabianickiego i Prezydenta Miasta Pabianic. Dla nas wszyscy jej uczestnicy są zwycięzcami!

Sierż.szt. Agnieszka Jachimek

 • powitanie uczestników gry miejskiej przez Prezydenta Miasta Pabianic
 • zadanie wykonywane przez uczestników gry miejskiej pod Komendą Powiatową Policji w Pabianicach
 • zadanie wykonywane przez uczestników gry miejskiej w Parku Słowackiego
 • zadanie wykonywane przez uczestników gry miejskiej w Parku Słowackiego
 • zadanie wykonywane przez uczestników gry miejskiej w centrum handlowym
 • wspólna zabawa uczestników z mundurowymi
 • wspólna zabawa uczestników z mundurowymi
 • gratulacje dla uczestników gry miejskiej od Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
 • gratulacje dla uczestnika gry miejskiej od Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
 • podziękowania dla uczestników przedsięwzięcia
 • wspólne zdjęcie organizatorów gry miejskiej
 • przemówienia organizatorów
 • wspólna zabawa w kole organizatorów gry miejskiej
 • medal dla zwycięzców gry miejskiej na tle policyjnego namiotu