Pabianiccy policjanci wzięli udział w kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". Przez pierwszych kilkanaście dni listopada funkcjonariusze uświadamiali uczniów szkół na temat zjawiska przemocy. Mundurowi wzięli również udział w podsumowaniu kampanii, które odbyło się 17 listopada 2022 roku w pabianickim kinie Helios.

Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” wspólnie z partnerami kampanii przygotowała na terenie Pabianic działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Motywem przewodnim zorganizowanej akcji było przeciwdziałanie przemocy oraz budowanie właściwych postaw umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie i reagowanie na zjawisko przemocy. W przedsięwzięciu wzięło udział 19 organizacji, instytucji oraz szkół. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach bardzo aktywnie zaangażowała się w tę kampanię. Od początku listopada funkcjonariuszka z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii odwiedziła kilka szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Pabianic. Podczas spotkań podnosiła świadomość dzieci i młodzieży w zakresie zjawiska przemocy, a przede wszystkim przypominała o bardzo istotnych wartościach, takich jak: prawa dziecka, godność, szacunek, bezpieczeństwo i wolność. Te spotkania miały na celu „ostrzegać, zwracać uwagę i uczyć widzieć więcej i lepiej”. Podsumowanie kampanii odbyło się 17 listopada 2022 roku w pabianickim kinie Helios. Blisko 200 osób zaangażowanych w działania miało możliwość obejrzeć spot społeczny przygotowany przez wolontariuszy z „Agrafki” oraz wysłuchać wykładu dyplomowanej interwentki kryzysowej – Anny Grabarczyk. Podczas prelekcji słuchacze podawali sobie pomarańczowe koło ratunkowe nawiązujące do konieczności niesienia pomocy. Po wykładzie, głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach podinspektor Sławomir Kłos, który podziękował za prowadzone działania oraz podkreślił ich znaczenie. Na zakończenie uczestnicy spotkania poszli na parking galerii handlowej, gdzie wspólnie utworzyli liczbę "19" nawiązującą do kampanii.

sierż.sztab. Agnieszka Jachimek

 • wykład Anny Grabarczyk
  @k.m.photography
 • koło ratunkowe symbolicznie podawane przez siebie przez uczestników prelekcji
  @k.m.photography
 • przemówienie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach podinspektora Sławomira Kłosa
  @k.m.photography
 • policjanci uczestniczący w happeningu zorganizowanym na terenie parkingu galerii handlowej w Pabianicach
  @k.m.photography
 • policjanta podczas omawiania zjawiska przemocy na zajęciach z uczniami w szkole podstawowej znajdującej się na terenie Pabianic
 • spotkanie na temat przemocy zorganizowane w szkole przez funkcjonariuszkę z Komendy Powiatowej policji w Pabianicach