Pabianiccy policjanci 14 września 2022 roku w godzinach 6.00-22.00 przeprowadzili na terenie naszego miasta i powiatu działania „Kierowca – Pieszy”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi. Wczorajsze działania ujawniły 70 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych. Funkcjonariusze zarejestrowali 25 wykroczeń polegających na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, 6 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną, 25 wykroczeń wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, 2 – omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych i 2 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz utrudnianie jego ruchu na chodniku oraz drodze dla pieszych. Policjanci nałożyli na kierujących 42 mandaty karne, zastosowali 14 pouczeń i skierowali do sądu 2 wnioski o ukaranie.

Po raz kolejny apelujemy! Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego! Należy też dbać o własne bezpieczeństwo! W konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze stoi na straconej pozycji. I mimo, że winnym zdarzenia będzie kierowca, to niechroniony uczestnik ruchu, ponosi poważniejsze konsekwencje, tracąc zdrowie, a niejednokrotnie nawet życie.

 

podkom. Ilona Sidorko