17 grudnia 2021 roku pabianiccy policjanci w ramach działań dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników dróg, spotkali się z lokalną społecznością gminy Dłutów.

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Jarosław Tokarski i Wójt Gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk wraz z policjantami, rozdawali pieszym i rowerzystom z gminy Dłutów kamizelki odblaskowe. To grupa niechronionych użytkowników dróg szczególnie narażona na niebezpieczne skutki zdarzeń drogowych, bo przecież w konfrontacji z pojazdem mechanicznym, nie mają szans na wyjście bez szwanku z takiego ,,spotkania". Przed nami zimowa aura, podczas której szybko robi się ciemno i poruszając się bez elementów odblaskowych po drogach, jesteśmy praktycznie niewidoczni dla kierowców samochodów.

To także znak dla kierujących pojazdami mechanicznymi o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się po zmroku drogami powiatu w terenie niezabudowanym, oraz w okolicach przejść dla pieszych. Mieszkańcy Dłutowa otrzymali elementy odblaskowe i usłyszeli jak ważne są one dla poprawy bezpieczeństwa, czy to w postaci kamizelki, opaski na rękę czy też elementów odblaskowych przypiętych do torby lub innych części ubrania. Dzięki odblaskom stajemy się widoczni dla innych co zmniejsza znacznie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Rozdane w trakcie spotkania kamizelki zostały zakupione przez Wójta Gminy Dłutów Grażynę Maślankę-Olczyk.

Przypominamy! Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wielu pieszych stosuje się do obowiązujących przepisów, niestety zdarzają się osoby, które w dalszym ciągu narażają swoje życie. Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 30 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów.

/podkom. Ilona Sidorko/

  • policjanci rozdają kamizelki odblaskowe na ulicy
  • policjanci rozdają kamizelki odblaskowe na ulicy
  • policjanci rozdają kamizelki odblaskowe na ulicy