Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

Odzież ochronna i robocza dostępna w hurtowni BHP

Wiele zawodów i obsługiwanych stanowisk w pracy wymaga zabezpieczenia pracownika w odzież ochronną tudzież roboczą. I nie chodzi tu tylko o ubrania typu fartuchy, kombinezony, bluzy czy spodnie, ale także o specjalistyczne obuwie. Dopełnieniem całego zestawu są akcesoria oraz elementy ochrony osobistej, jak rękawice, kaski, ochraniacze, czapki, gogle, etc. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi odpowiedni zestaw odzieży, który może nabyć w profesjonalnej hurtowni BHP. 

Co to odzież ochronna?

To typ ubrania, który powinien zabezpieczać pracowników, zatrudnionych na danych stanowiskach, jak i tych wykonujących konkretne zadania. Powinna chronić od czynników zewnętrznych jak warunki pogodowe bądź od przyczyn dotyczących procesów technologicznych, w tym czynników: biologicznych, chemicznych, mechanicznych, termicznych, które to mogą przyczynić się do bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników.

Jakie rodzaje odzieży ochronnej można wyróżnić?

Dostępna jest odzież ochronna, która broni od:

 • bardzo niskich albo bardzo wysokich temperatur;
 • czynników biologicznych, jak m.in. drobnoustroje chorobotwórcze;
 • niebezpiecznych substancji chemicznych;
 • ładunków elektrostatycznych, używana w pracy, gdzie występuje kontakt z substancjami łatwopalnymi oraz wybuchowymi;
 • porażeń prądem;
 • szkodliwego promieniowania;
 • szkodliwych czynników atmosferycznych;
 • urazów mechanicznych.

Należy dodać, że uzupełnieniem stroju ochronnego jest odzież ostrzegawcza. Zwiększa ona widoczność pracownika, który wykonuje zadania w miejscu, gdzie narażony jest na zagrożenie, jakie mogą spowodować osoby trzecie. Taka sytuacja ma miejsce np. w trakcie malowania pasów drogowych.

Czym jest odzież robocza?

Strojem dopasowanym do wykonywania obowiązków zawodowych dotyczących danego stanowiska. Najczęściej tyczy się to operatorów, którzy obsługują maszyny oraz urządzenia, a także stanowisk, gdzie pracownik może ulec ubrudzeniu. Chodzi tu o względu higieniczne, choć bardzo często wymaga tego prowadzona działalność technologiczna. Rodzaj odzieży ochronnej na konkretnym miejscu pracy regulują przepisy BHP.

Jakie typy odzieży roboczej są dostępne w hurtowni BHP?

Główny podział odzieży roboczej ze względu na jej przeznaczenie wiąże się z branżą, w jakiej będzie stosowana. Inny rodzaj będzie przeznaczony dla sektora budowlanego, inny dla ogrodniczego a jeszcze inni dla gastronomii. W hurtowni BHP można spotkać się także z podziałem na:

 • bieliznę roboczą;
 • obuwie robocze;
 • odzież wierzchnią, czyli bluzy, fartuchy, kamizelki, kombinezony, spodnie, rękawice termiczne, etc.

Z jakich materiałów wykonuje się odzież roboczą?

Głównie wykorzystuje się w tym celu:

 • mieszankę bawełny wraz włóknami syntetycznymi,
 • polar,
 • polipropylen,
 • stylon,
 • włókna bawełniane.

Domieszki włókien syntetycznych nadają odzieży nowych właściwości. Dzięki nim jest:

 • bardziej odporna na zabrudzenia,
 • łatwiej ją wyczyścić,
 • odporniejszą na wilgoć.

To pożądane cechy przy zawodach, w których strój narażony jest na mocne zabrudzenia olejami czy smarami tudzież kiedy pracownik podczas wykonywania obowiązków może ulec oddziaływaniu czynników atmosferycznych.