Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

6 maja został ustanowiony przez Komisję Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pabianiccy funkcjonariusze w tym dniu uświadamiają kierowców, jak duże znaczenie ma jazda zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Z kolei niechronieni uczestnicy ruchu drogowego otrzymują odblaski z informacją, jak ważne jest ich zakładanie.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu uwrażliwienie obywateli Unii Europejskiej na tematykę bezpieczeństwa na drodze. Policja przypomina wszystkim użytkownikom dróg, że nasze zachowanie ma ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powodem, dla którego zostało wprowadzone to święto, jest niestety rosnąca każdego roku liczba wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami mechanicznymi. Niestety nie da się tego zjawiska całkowicie wyeliminować. Przede wszystkim należy dążyć do uświadamiania poszczególnych grup użytkowników dróg, że to ich zachowanie ma decydujący wpływ na ilość tych zdarzeń. 6 maja 2021 roku pabianiccy policjanci w trakcie przeprowadzanych kontroli uświadamiają kierujących, cyklistów i pieszych, że są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze. W trakcie interwencji funkcjonariusze drogówki nie tylko zwracają uwagę na łamanie przepisów prawa, ale również przypominają w jaki sposób można zminimalizować zagrożenie w ruchu drogowym. Podczas tych działań mundurowi szczególnie przyglądają się zachowaniu niechronionych uczestników ruchu. Rozdają odblaski i zachęcają wszystkich do ich stosowania. Towarzyszą temu rozmowy, o tym jak ważne jest noszenie tych elementów, zwłaszcza w porze wieczorowo-nocnej i w terenie niezabudowanym.

  • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta drogówki w trakcie rozmowy z kierującym. Obaj mężczyźni stoją przed naczepą tira
  • zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy policji w trakcie kontroli pojazdu
  • zdjęcie przedstawia policjanta wręczającego młodemu rowerzyście elementy odblaskowe