Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

Pabianiccy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy w swojej przestępczej działalności wykorzystują metody pod legendą - ,, na wnuczka", na administrację", ,,na akwizytora" a nawet „na policjanta”.

Dzisiaj nieuczciwe osoby imają się różnych sposobów aby wejść w posiadanie cudzej własności. Jedni pukają do drzwi mieszkań przedstawiając się jako administratorzy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli firm świadczących usługi remontowe a jeszcze inni jako osoby oferujące pomoc służb leczniczych, ubezpieczeniowych no i wreszcie działających metodą na wnuczka, policjanta czy oficera CBŚ. Jedni dzwonią podszywając się pod bliską rodzinę a inni pukają do drzwi. Wykorzystując wszelkie metody wyłudzają pieniądze i wartościowe rzeczy przeważnie od osób starszych i mieszkających samotnie. Nie maja skrupułów! Oszuści pod pozorem świadczenia usługi okradają ufne osoby z oszczędności i rodzinnych pamiątek.
Wiele osób ma się na baczności pamiętając o apelach i policyjnych przestrogach. Uważnie czytajmy wszelkie wezwania. Możemy otrzymać pisma o różnej treści wzywające do zapłaty. Oszuści tak je  redagują, aby adresat uznał, że otrzymał wezwanie od publicznego urzędu, a uiszczenie opłaty jest obowiązkowe. Zawsze sprawdźmy takie informacje zanim zrobimy przelew. Bądźmy w kontakcie z najbliższą rodziną.
Policja ponownie ostrzega mieszkańców przed tego typu działaniami przestępców. Stróże prawa apelują o zachowanie czujności! Przez swoją łatwowierność można bowiem stracić oszczędności całego życia. W każdym takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z Policją!

Policja przypomina! Zadbajmy o nasze mienie przestrzegając podstawowych zasad prewencyjnych!
Kiedy znajdziemy się w sytuacji budzącej nasz niepokój , nie czekajmy, zaalarmujmy Policję!