Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

14 maja 2020 roku Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Tomasz Szwed wręczył rozkazy o powołaniu i mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe.

Doceniając dotychczasową pracę i zaangażowanie trójki funkcjonariuszy zdecydował o powołaniu nadkom. Sławomira Kłosa na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim. Przełożony pabianickich funkcjonariuszy mianował także asp. Sławomira Jerzmanowskiego na Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji a sierż. szt. Magdalenę Saktura na specjalistę Zespołu Wykroczeń Wydziału Prewencji.

Komendant podkreślił, że awanse poprzedzone były rzetelną i pełną poświęcenia służbą na rzecz mieszkańców miasta i powiatu pabianickiego. 

Komendant pogratulował awansowanym, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy zawodowej, a także w życiu osobistym.

Nadkomisarz Sławomir Kłos ma 48 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do służby w Policji wstąpił w 1998 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Do 2009 roku pracował w łódzkim Oddziale Prewencji Policji, gdzie przez pięć lat był dowódcą drużyny. Przez kolejne lata (2009-2016) pełnił funkcję kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego pabianickiej komendy. W 2016 roku został zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji. Z dniem 11 stycznia 2020 roku komendant powiatowy powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta komisariatu w Konstantynowie Łódzkim, a z dniem 14 maja 2020 roku powołał na stanowisko komendanta tego komisariatu.  

 

Asp. Sławomir Jerzmanowski – ma 37 lat. Do służby wstąpił w 2007 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Od 2017 roku jako specjalista Zespołu Wykroczeń pabianickiej komendy. Od stycznia 2020 roku aspirant miał powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. 15 maja 2020 roku mianowany na stanowisko zastępcy tego wydziału.

 

Sierż. Szt. Magdalena Saktura – ma 31 lat. Rozpoczęła służbę w Policji w 2011 roku. Od początku związana z pionem prewencji jako funkcjonariusz Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego łódzkiej jednostki policji, później jako dzielnicowy w VI Komisariacie Policji w Łodzi, a od 2017 roku jako dzielnicowy w pabianickiej komendzie. Od 2019 roku pracuje w Zespole Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, a z dniem 15 maja 2020 roku mianowana na etat specjalisty powyższego zespołu.

 

  • nadkom. Sławomir Kłos
  • asp. Sławomir Jerzmanowski
  • sierż. szt. Magdalena Saktura