Przedstawiciele władz miasta, powiatu, kombatanci i młodzież upamiętnili rocznicę powstania Armii Krajowej (14 lutego) oraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca). Uroczystość odbyła się przed pomnikiem Harcerzy, Żołnierzy Szarych Szeregów i Armii Krajowej oraz pomnikiem Kwaterą Konspiracyjnego Przysposobienia Wojskowego na cmentarzu komunalnym. 19 lutego o godz. 17.00  w SP nr 15 im. Armii Krajowej odbędzie się uroczysta wieczornica.


uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem

uroczystość pod pomnikiem


Autor: Aneta Klimek