Kierownictwo pabianickiej policji z okazji Świąt Bożego Narodzenia składa najserdeczniejsze życzenia.