8 października (wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00  na terenie placu kiermaszowego pomiędzy Spółdzielczym Domem Handlowym "Trzy Korony" a Urzędem Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 pojawi się mobilny punkt związany z projektem "Świadomość Twoją Tarczą".


plakat informacyjny


Uczestnicy wydarzenia będą mogli uzyskać informacje prawne nt. przestępstw przeciwko osobom starszym oraz nielegalnym praktykom firm pożyczkowych i niedozwolonym działaniom firm windykacyjnych, niealimentacji, przemocy domowej.
Jednocześnie uzyskają rzetelne informacje związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowanie i zadośćuczynienia) przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz wziąć udział w mini szkoleniu z zakresu psychologii.
Dodatkowo zostaną poinformowani, gdzie w najbliższej okolicy znajdują się lokalne ośrodki pomocy pokrzywdzonym w których uzyskać można pomoc psychologiczną, prawną a nawet finansową.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Harmonogram wydarzenia

10.00 – 12.00 start wydarzenia- możliwość uzyskania informacji prawnej
12.00 – 13.00  prelekcja nt. „Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”
13.00 – 14.00 mini szkolenie pt. „Kształtowanie odpowiednich postaw i radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, niebezpiecznymi i niosącymi ryzyka”
13.00 – 16.00  możliwość uzyskania informacji prawnej

Świadomość Twoją Tarczą to kampania informacyjno – promocyjna realizowana przez Fundację Cognitio, współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwość.


Autor: Iga Gajzler