Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

Jakie warunki musi spełniać kandydat na policjanta? Jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji i ile wynoszą zarobki? Na te i wiele innych pytań odpowiadali odwiedzającym Powiatowe Targi Pracy specjaliści z Zespołu Kadr i Szkolenia pabianickiej komendy.

Celem targów było przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy. Tego typu przedsięwzięcia dają możliwość spotkania z przyszłymi pracodawcami oraz zapoznania się z konkretną branżą. Wśród różnego rodzaju firm i instytucji, nie zabrakło także pabianickiej policji, która przygotowała swoje stoisko informacyjne.

Zainteresowani służbą w Policji byli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość i karierę zawodową wiążą właśnie z mundurem. Specjaliści z Zespołu Kadr i Szkolenia odpowiadali na szereg pytań związanych z doborem. Uczestnicy targów pracy mogli dowiedzieć się między innymi, jakie warunki musi spełniać kandydat do służby, jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji, ile wynoszą zarobki w Policji, a także zobaczyć film instruktażowy dotyczący testu sprawności fizycznej i spot promujący służbę w policyjnym mundurze.  

Zawód policjanta to zawód dla osób odpornych na stres, wysportowanych, ambitnych, chcących się realizować i rozwijać. To zawód dla ludzi z pasją i chętnych do niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. W 2019 roku przyjęcia do służby zaplanowane są w terminach na 7 listopada i 30 grudnia.

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury. Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • być nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej). 

Dokumenty, jakie należy złożyć:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html
 •  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).        

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych),

- kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie www.lodzka.policja.gov.pl

INFORMACJI TELEFONICZNIE UDZIELA: Zespół Doboru i Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji KWP w Łodzi: tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16 a także specjaliści z Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Pabianicach tel. (42) 22 53 308, (42) 22 53 365.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-15.00 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI przy ul. Lutomierskiej 108/112 (W KOMÓRCE DS. DOBORU DO SŁUŻBY). DOKUMENTY MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ SKŁADANE W KOMENDACH POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJ.  ŁÓDZKIEGO (W KOMÓRKACH KADROWYCH).

 

 • kadrowcy rozmawiają z uczestnikami targów pracy
 • młodzież na targach pracy
 • przedstawiciele władz powiatu pabianickiego oraz pracownicy pabianickiej komendy policji
 • materiały promocyjne do służby w policji
 • policjant udzielający wywiadu
 • młodzież odwiedzająca policyjne stoisko podczas targów pracy
 • młodzież odwiedzająca policyjne stoisko na targach pracy
 • materiały promocyjne