Co zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w szkole? Na to pytanie starano się odpowiedzieć podczas konferencji inaugurującej pracę Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w roku szkolnym 2019/2020.

Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w szkole były wybrane procedury postepowania i interwencja kryzysowa w praktyce, odpowiedzialność prawna nauczycieli oraz zmiany w przepisach prawa wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO z dnia 4 maja 2019r. oraz zmiany w ustawie Kodeks Pracy od 7 września 2019r. Jednym z prelegentów był Tomasz Bilicki, pedagog i terapeuta z Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży, który przybliżył jak w praktyce udzielić pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej. Podkreślał, że kryzys nigdy nie jest wydarzeniem. Kryzys jest reakcją na wydarzenie. Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, niezbędną zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego, kuratora sądowego, asystenta rodziny, pracownika MOPS, a także wielu innych osób, które na co dzień stykają się z sytuacjami kryzysowymi w swojej pracy. Zwrócił uwagę na skalę samobójstw młodych ludzi i towarzyszących temu zjawisku mitów i stereotypów. - Każdego roku w wyniku zamachu samobójczego ginie kilkaset osób poniżej 24 roku życia. Więcej niż jedna dziennie. Tak, jakby przestała istnieć w ciągu roku cała szkoła. Co 5-8 nastolatek ma myśli samobójcze. Większość samobójstw poprzedzają specyficzne zachowania – mówił Tomasz Bilicki. Stąd tak ważne jest zapobieganie i umiejętność rozpoznania objawów przed samobójstwem. Pierwszą linią pomocy na pewno powinna być rodzina. Ale gdy to wsparcie nie działa, rolę takiego przewodnika powinna wziąć na siebie szkoła, bo większość dzieci spędza tam dużo czasu i to jest miejsce, gdzie problemy psychiczne powinny zostać zauważone.

Gospodarzem konferencji pod patronatem starosty pabianickiego Krzysztofa Habury i prezydenta miasta Pabianic Grzegorza Makiewicza była dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego Małgorzata Biegajło. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych z terenu powiatu pabianickiego, strażnicy miejscy, policjanci na czele z komendantem powiatowym insp. Tomaszem Szwedem, szerokie grono osób, które na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz podejmuje wszelkie działania w zakresie podnoszenia i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

  • dyrektor PODNiDM w Pabianicach podczas przemówienia
  • uczestnicy konferencji
  • prezydent Pabianic oraz wicestarosta pabianicki podczas otwarcia konferencji
  • Na pierwszym planie służby mundurowe, w tym policja podczas konferencji. W tle pozostali uczestnicy
  • wystąpienie prelegenta
  • wyróżnieni pedagodzy